Druk cyfrowy

Druk cyfrowy zdobył mocną pozycję w przemyśle poligraficznym i stał się znakomitym dopełnieniem tradycyjnych technik druku. Technika ta polega na bezpośrednim druku obrazu z pamięci komputera na podłoże drukowe. Nie wykorzystuje ona tym samym form drukowych, które są używane w innych technikach druku.

  • znacznie mniejsze koszty druku niewielkich nakładów

  • krótszy proces produkcyjny

  • możliwość personalizacji druku, czyli dokonywania modyfikacji na każdym pojedynczym użytku (numeracja biletów, nazwiska na zaproszeniach)

  • możliwość taniego wznowienia nakładu, nawet pojedynczych egzemplarzy 

  • możliwość szybkiej aktualizacji drukowanych informacji